تیم درمان نوروکمپ

noro-team6

سعید امدادی

رواندرمانگر پویشی و متخصص اعتیاد

دکتری تخصصی روانشناسی

اطلاعات بیشتر
modir

علی امیراصلانی

مددکار اجتماعی

مدیر داخلی نورو کمپ

 

team-norocamp

خانم رنجی

روانشناس

rafiee (1)

دکترحسن رفیعی

روانپزشک
متخصص روانپزشکی و درمان اعتیاد

noro-team3

دکتر کیهان حسنی

 پزشک رابط
پزشک متخصص درمان اعتیاد

fiaz (1)

دکتر امیر فرشید فیاض

متخصص سم شناسی
پزشک متخصص در حوزه درمان اعتیاد

del-rahim (1)

خانم دل رحیم

 رواندرمانگر در حوزه درمان اعتیاد

دکتری تخصصی روانشناسی

yaghobi (1)

ابوالفضل یعقوبی

مددکار اجتماعی
متخصص در حوزه اعتیاد

sani (1)

دکتر سانی

رواندرمانگر
دکترای روانشناسی

ramezani

دکتر رمضانی

مشاور فردی در حوزه اعتیاد
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

noro-team2

رضا صامت

مسئول تدارکات وفنی

noro-team

مهدی یزدان

مدیر اجرایی

noro-team5

میثم حیدری

پرستار