emdadi

سعید امدادی

روانشناس و درمانگر اعتياد

متولد سال 1360. از سال 1382 در حوزه درمان اعتیاد فعالیت دارم و از سال 1389 به صورت حرفه و از طريق علمی و آکادمیک در این حوزه مشغول به آموزش، تسهیلگری، مشاوره، تدریس و انجام مداخلات روان درمانی هستم.

 • عضور انجمن روانشناسان اعتیاد آمریکا(A.P.A)
 • مشاور تخصصی اعتیاد 
 • عضو کنفدراسیون بین المللی مبارزه با مواد و سوء مصرف دارو
 • موسس، نماینده و مدیر عامل انجمن هفت وادی هوشیاری
 • روانشناس و روان درمانگر
 • رئیس هیئت مدیره مدیر عامل و صاحب امتیاز مرکز درمان اعتیاد زندگی، پاکی هوشیاری

سوابق کاری

1- مراكز اقامتی و كلینیک‌های ترک اعتیاد، مشاور و درمانگر
2- انجمن هفت وادی
هیئت موسس و مدیر عامل انجمن هفت وادی هوشیاری
3- انجمن دوستداران بهزیستی با مدیریت دکتر پرویز عطایی
دبیر پیشگیری انجمن دوستداران بهزیستی
4- برگزاری كارگاه بهزیستی در ملارد، قرچک، پیشوا، ورامین
مدرس و بازرس افتخاری توسط بهزیستی استان تهران
5- مراكز اقامتی ترک اعتياد، کارشناس اعتیاد

دستاوردها

 • كتاب الفبای درمان اعتیاد (چاپ كتاب از فروردین 1397)
 • تقدیر نامه از شهرداری تهران
 • تقدیر نامه از اتحادیه مراکز بازتوانی و نیمه اقامتی ترک اعتیاد شرق تهران
 • جایزه نفر برتر از دوره هفتم مددیاری اعتیاد
 • تاسیس انجمن هفت وادی هوشیاری و ارائه اولین روش زندگی هوشیارانه ایرانی اسلامی
 • تدوین و تالیف جزوه آموزشی هفت شهر هوشیاری جهت استفاده افراد مقیم در کمپ های ترک اعتیاد
 • آموزش و مشاوره در حوزه ی درمان اعتیاد برای درمانجویان در کمپ های ترک اعتیاد استان تهران از سال 1390
 • برگزاری کارگاه آموزشی برای روانشناسان مدیران و درمانگران اعتیاد شرق و غرب استان تهران از طرف سازمان بهزیستی
 • نگارش مقاله با موضوع رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و سرسختی روانشناختی در میزان ولع مصرف به مت آمفتامین: نقش میانجی گر تنظیم شناختی هیجانی
 • تاسیس مرکز اقامتی و بازتوانی، زندگی، پاکی، هوشیاری سال 1399

سوابق تحصیلی

فارغ التحصیلی کارشناسی روانشناسی سال 1397 از دانشگاه آزاد رودهن
ورودی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور سال 1397
دانشجوی انستیتو روانپویشی کوتاه مدت فشرده دوانلو در ایران 1398

 

دوره های آموزشی

ورود به هفتمین دوره مددیاری اعتیاد در سال 1389 و کسب عنوان نفر برتر دوره
روان درمانی اعتیاد دانشگاه تهران
اختلالات جنسی و اعتیاد
ماتریکس
مهارتهای زندگی
کاهش آسیب
شناخت رفتار درمانی
طرحواره درمانی
شرکت در اولین مدرسه بین المللی اعتیاد
دوره های کنگره ی بین المللی اعتیاد